Interaktivní mateřská škola

Na základě získaného grantu pro naši mateřskou školu, ředitelkou Ivou Landgráfovou,  začala ve druhém týdnu tohoto školního roku, pod vedením Oskara Arce, pedagoga v mateřské škole, výuka s tablety. Mateřská škola jich získala deset.

Výuka na tabletech bude probíhat dvakrát týdně, a to vždy na 20 až 30 minut z řízené činnosti. 

Čím dál tím více mateřských škol pořizuje tablety jako logopedickou pomůcku ke zdokonalení řeči. Od toho jsme my, jako mateřská škola, upustili, jelikož stále zastáváme názor, že přímá komunikace s dětmi prostřednictvím zpěvu, básniček, říkanek, je pro děti mnohem přínosnějším zdrojem. 

Tablety využíváme prostřednictvím her, kde skrze ně si děti lépe osvojují především matematické a logické myšlení či soustředění se,  prohlubujeme především schopnost učit se. 

Je to i velkým přínosem pro grafomotorické cvičení, kde děti s prstem přes obrazovky tabletů malují tvary, musejí se přesnými tahy trefit do šablon, atd…

Práce na tabletu není volná činnost pro děti, jak si někteří mohou myslet. 

Píší se metodické plány, blok s tablety je vždy pod dozorem pedagoga a aplikace, se kterými se pracuje, jsou vždy pečlivě vybírány. Vše je vybíráno s přesností, úměrně věku dětí a jejich schopnostem. 

Výuka probíhá prozatím ve venkovní učebně v zahradách MŠ.  Chtěli bychom jen zdůraznit, že práce s tablety je pouze doplňkem ke klasické výuce. 

Autor článku: Oskar Arce

…více ve fotogalerii…