V pátek 25.9. jsme šli do školy a povídali jsme si o motýlech., paní učitelka nám ukázala různé plakáty. Pak jsme se rozdělili do skupinek a pracovali na tabletu. Každá skupinka měla nějakého motýla a my jsme o něm hledali informace. Zapisovali jsme to na papír, pak jsme ještě toho motýla kreslili. Pak nám paní učitelka rozdala šablonu a my jsme ji obkreslili na čtvrtku a pak jsme to vybarvovali temperami a mohli jsme ťupkat prstem. Někteří z nás šli na chvilku ven, abychom nasbírali trávu pro naši housenku, kterou jsme pojmenovali Čunča. Všichni jsme si to moc užili a jsme zvědaví, co se z naší Čunči vyklube. Moc bychom si přáli, aby z ní byl babočka admirál nebo bělásek, nebo modrásek, ale to zjistíme až na jaře. 
 
autor: Čunčí třída, Horní Vltavice
 
více ve fotogalerii