Základní a Mateřská škola Horní Vltavice

Nové stránky školy: www.skolavltavice.cz

O nás
Co je našim cílem

Pojďme soustavně zvyšovat kvalitu výchovy a vzdělávání, podporovat tvořivost dětí a vést je k samostatnosti a zodpovědnosti a vybavit je znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou být připraveni pro život…

Pojďme posílit týmovou spolupráci, rozvíjet samostatné myšlení dětí a podpořit jejich svobodné rozhodování…

Pojďme společně rozvíjet pozitivní vztah školy s rodiči, založený na vzájemné toleranci, důvěře a spolupráci…

Pojďme aktivně inovovat metody ve vyučování, využívat IT technologie a zaměřit se na výuku cizích jazyků…

Pojďme zkrátka pečovat o děti a vybudovat jim příjemné a bezpečné prostředí…