Do školské rady na další funkční období byli zvoleni:

 

Za rodiče žáků: p. Monika Jankulárová

Za zřizovatele obce Horní Vltavice: p. Hana Kramlová 

Za pedagogický sbor: p. Věra Kubovcová