Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk od 3. ročníku

Začlenění metody CLIL do vyučování, a to v rámci výchov

Kroužek “Angličtina hrou” v rámci ŠD – pro předškoláky a děti 1. a 2. ročníku ZŠ